tieng Anh cao cap

Phần mềm học tiếng Anh cao cấp - ELL Master

ELL Master là khóa học tiếng Anh học thuật trực tuyến dành cho các học viên muốn lấybằng C2 - khung tham chiếu châu Âu. Khóa học tập trung vào việc phát triển bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ học thuật cao nhất. ELL Master được xây dựng dựa trên lý thuyết học ngôn ngữ hiện đại, kết hợp với các công nghệ hỗ trợ tiên tiến.