Ouino Languages

Phần mềm học tiếng Pháp Ouino French

OUINO FRENCH là phần mềm học ngoại ngữ được phát triển bởi một công ty phần mềm nổi tiếng tại Hoa Kỳ. OUINO FRENCH là giải pháp học ngoại ngữ tối ưu cho người học tiếng Pháp. Các khóa học của OUINO FRENCH được phân theo trình độ từ cơ bản, tới trung cấp và nâng cao. Sau khi hoàn thành tất cả các khóa học của OUINO FRENCH, học viên có thể đạt tới trình độ cao cấp, thành thạo trong tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày, học viên cũng có thể sẵn sàng thi lấy các chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế.