Phần mềm quản lý phòng học snetclass

0 đ
SKU: SNC

Giải pháp Snetclass là một giải pháp cho phòng lab đa phương tiện sử dụng một phần mềm chạy trên nền tảng mạng máy tính có sẵn hay lắp mới để biến phòng máy tính thành phòng lab truyền thông đa phương tiện học các môn học như: ngoại ngữ, tin học, …

Đặc biệt là sử dụng cho việc giảng dạy ngoại ngữ Hệ thống Lab Mutimedial Snetclass có chức năng ghi  âm để phát những đoạn âm thanh, hình ảnh với từng đoạn khác nhau cho máy tính sinh viên. Giáo viên cũng có thể sử dụng để ghi âm giọng nói và phát lại cho sinh viên và sinh viên cũng có thể tự ghi âm (tính năng tự học) để so sánh với âm chuẩn.

Hệ thống cho phép mở rộng rới 255 học viên trong một lớp học.

Với Giải pháp SNETCLASS, giáo viên có thể dễ dàng quảng bá truyền hình ảnh màn hình, âm thanh từ máy tính của mình tới các máy tính của sinh viên hoặc giám sát máy tính sinh viên, khóa máy tính sinh viên, chạy video hoặc âm thanh, làm bài kiểm tra, khóa các chương trình đang chạy, chọn học viên chính, kiểm soát học viên, ghép nhóm, hội thoại, v.v…

Với phiên bản mới nhất, SnetClass 7.0 hỗ trợ rất tốt Windows 7, đồng thời có thể làm việc hoàn hảo trên wireless 802.11b/g/n.

Image: 
List price: 0 đ
Price: 0 đ