Sản phẩm

Một số sản phẩm chính Nettop đang cung cấp:

  • Phần mềm dạy và học ngoại ngữ: Nettop là nhà phân phối độc quyền của nhiều công ty xuất bản điện tử, phần mềm học ngoại ngữ nổi tiếng thế giới như: EuroTalk Inc. (Vương Quốc Anh), ELL Technologies (Canada), Vital English (New Zealand), Ouino Languages (Canada), ...
  • Phần mềm quản lý phòng học đa phương tiện: Snetclass, XCLASS, Hi-CLASS
  • Hệ thống phòng học ngoại ngữ: Phòng học chuyên dụng; Phòng học đa năng; Phòng học đa phương tiện
  • Phần mềm biên soạn bài giảng elearning: Nettop là nhà phân phối độc quyền của Articulate Global (USA), công ty số một về phần mềm biên soạn bài giảng authoring tools trên thế giới; Trivantis (USA) với phần mềm soạn thảo nổi tiếng Lectora và hệ thống quản trị học tập LMS - CourseMill.
  • Phần mềm Thi - Kiểm tra, Đánh giá ngoại ngữ - Nettop Language Testing
  • Phần mềm quản lý và đào tạo ngoại ngữ trực tuyến - Nettop Language eLearning
  • Phần mềm quản lý giáo dục