Giải pháp quản lý giáo dục

Giải pháp phần mềm quản lý giáo dục của Nettop cung cấp có nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội so với các phần mềm có sẵn trên thị trường. Hệ thống của Nettop có thể áp dụng cho các trường học từ Tiểu học tới THPT, đặc biệt là các trường liên cấp.

Một số mudule chính của hệ thống:

 • Quản trị hệ thống
 • Quản trị danh mục
 • Quản lý học sinh
 • Quản lý công tác học sinh
 • Quản lý sức khỏe
 • Quản lý tài chính - học sinh
 • Quản lý xếp thời khóa biểu
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý thi
 • Quản lý điểm
 • Xét duyệt
 • Thống kê, báo cáo
 • Quản lý dinh dưỡng
 • Quản lý cơ sở vật chất
 • Trợ giúp