Dịch vụ

Nhằm mang lại cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất, ngoài các sản phẩm và giải pháp, chúng tôi có cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai hệ thống đào tạo elearning.

  • Dịch vụ thiết kế và xây dựng bài giảng, khóa học: Đội ngũ của Nettop sẽ làm việc với khách hàng để nắm bắt yêu cầu và thực hiện thiết kế nội dung các khóa học, bài giảng, ...
  • Dịch vụ phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến theo yêu cầu: Phục vụ và thỏa mãn đúng yêu cầu của người sử dụng, đội ngũ của Nettop sẽ tùy biến và mở rộng các chức năng cần thiết cho khách hàng.
  • Dịch vụ cho thuê sử dụng hệ thống elearning: Triển khai cho khách hàng có nhu cầu đào tạo ngắn hạn với mức chi phí thấp.
  • ...