Phần mềm giải pháp đào tạo ngoại ngữ trực tuyến Nettop eLearning

Phần mềm Giải pháp đào tạo trực tuyến Nettop eLearning được xây dựng và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập trong các trường cao đẳng, đại học cho nhiều môn học. Riêng với môn học ngoại ngữ, hệ thống elearning của Nettop được thiết kế có rất nhiều định dạng và công cụ phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người học.

Hệ thống e-learning của Nettop dễ dàng tích hợp các nội dung, khóa học được biên soạn theo các chuẩn e-learning như scorm, cụ thể có thể tích hợp các khóa học ngoại ngữ trực tuyến của các chương trình học nước ngoài, các khóa học do các giáo viên tự biên soạn, …

Quản trị viên có thể dễ dàng tạo các khóa học theo yêu cầu cụ thể của từng loại khóa học. Một khóa học thì có thể có nhiều bài giảng và 01 bài thi trắc nghiệm cuối mỗi khóa. Khóa học sẽ được thiết kế lại theo đúng yêu cầu của phía nhà trường.

Ngoài ra, hệ thống Nettop eLearning có hệ thống tài nguyên tham khảo được xây dựng như một kho dữ liệu có tính tương tác với người dùng. Hệ thống cũng cho phép cập nhật và chia sẻ các nguồn học liệu, tài liệu khác nhau, hỗ trợ nhiều dạng file như file pdf, file word, ...

Hệ thống Nettop eLearning cung cấp là một hệ thống mở, dễ dàng cập nhật và thay đổi theo yêu cầu sử dụng của nhà trường / cơ sở đào tạo. Có khả năng kết nối với các hệ thống e-learning khác.

Một số tính năng chính của hệ thống Nettop eLearning:

 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý sinh viên
 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý các trường học thành viên (dành cho các hệ thống Đại học/Trung tâm đào tạo lớn có nhiều trường thành viên như ĐH Quốc gia, ĐH vùng, ...)
 • Quản lý lớp học (khóa học) và tạo các nhóm trong lớp học
 • Quản lý danh mục khóa học
 • Quản lý khóa học: Thiết lập định dạng khóa học; Bổ sung, cập nhật nội dung các khóa học, ...
 • Công cụ xây dựng khóa học, bài giảng
 • Quản lý thư viện tài nguyên tham khảo
 • Gửi / Nhận tin nhắn cho giảng viên - toàn lớp học
 • Quản lý việc tạo và cập nhật ngân hàng câu hỏi
 • Quản lý tạo và cập nhật đề thi
 • Quản lý và tổ chức thi trực tuyến
 • Theo dõi các hoạt động của người học
 • Chấm điểm và đánh giá quá trình của người học
 • Báo cáo thống kê: kết xuất ra file excel
 • Hỗ trợ chuẩn Scorm 2004
 • Các mở rộng: Forum, Q&A, Blogs…
 • Quản lý tin tức, sự kiện sắp đến…

Riêng với các khóa học ngôn ngữ:

 • Module bài giảng (Video/Slide)
 • Module Listening (Luyện nghe)
 • Module Reading (Luyện đọc)
 • Module Writing (Luyện viết): gửi giáo viên đánh giá và chấm điểm
 • Module Speaking (Luyện nói): gửi giáo viên đánh giá và chấm điểm
 • Module ngữ pháp
 • Module từ vựng
 • Module quiz (Trắc nghiệm)